Zdravím poutníku. Vítej na mém blogu mé literární tvorby.

Linky tajemného úsměvu

4. března 2018 v 21:54 | Marit |  Téma týdne
V Římě renesančního období žije mladý muž jménem Liso. Jeho život není zrovna lehký, po smrti rodičů přichází o rodinný dům a je nucen žít na ulici. Ačkoliv se setkává s přívětivými lidmi, zaplétá se do velmi nebezpečných a tajemných událostí, ze kterých vyjde buď na straně vítězů nebo mrtvý.


,,A už se sem nevracej," zavrčel úředník a strážní Lisa vyhodili do bahna na ulici. Ten naštvaně vstal a radši rychle zmizel, protože věděl, že strážní nemají s nikým slitování a nechtěl skončit ve vězení. Nevěděl kam jít. Jediní příbuzní, o kterých věděl, žili v Benátkách, což bylo od Říma pěkně daleko. Co jen teď budu dělat, pomyslel si a když byl dostatečně daleko, opřel se o zeď nejbližšího domu. Neměl u sebe peníze, vlastně jediné, co měl, bylo jeho oblečení, které ale už bylo dosti špinavé. Přemítal nad tím, kam půjde, když mu zakručelo v břiše. Uvědomil si, že od rána nic nejedl. Vyrazil tedy na trh s cílem aspoň něco vyžebrat. Netrvalo mu dlouho tam dojít. Procházel se po trhu asi dvě hodiny, ale nepovedlo se mu vyžebrat ani mizerné jablko. Blížil se večer a Liso už byl docela vyděšený. Neměl kam jít a věděl moc dobře, že zůstat na ulici v noci by byla sebevražda. Řím byl plný zlodějů a vrahů, kteří vylézali ze svých úkrytů v noci a křižovali město. Liso byl tak zaměstnán svými myšlenkami, že si nevšímal okolí a do někoho vrazil. ,,Ah pardon," omlouval se hned a chtěl se vytratit, ale muž ho zastavil. ,,Hledáš práci mladíku?" Liso se zarazil a během pár vteřin si muže prohlédl. Byl to typický obchodník, oděný v honosném oblečení. Zvláště Lisa zaujaly prsteny na jeho silných prstech. Muž byl zavalitý a pořád se usmíval. ,,Ano pane," kývl Liso a muž se ještě víc usmál. ,,Mám pro tebe práci, která tě zaopatří na celý tvůj život," šťouchl ho do boku. ,,Pojď se mnou, vysvětlím ti, co a jak."

,,To je nemožné. Nikdo se tam nedostane," oponoval obchodníkovi, který se představil jako Ignacius, když si vyslechl, co má udělat. ,,Není to nemožné. Chytí mě a zabijí. Já nechci umřít." Ignacius se však stále usmíval. ,,V ochraně Papežského státu je skulina, kterou se dá proniknout. Dostaneme tě skrz ni a ty nám přineseš něco, co chceme. Je to prosté." Liso se zamyslel a neustále si dokola omílal důvody, proč by do toho neměl jít. Nakonec však kývl. ,,Dobře udělám to." ,,Pak se ti odměníme. Budeš velice bohatý."

Uběhl týden. Liso bydlel u Ignacia a postupně se seznamoval se vším, co by měl vědět, až byl konečně připravený. Ještě naposledy si prošel plán a vydal se k místu určení. Jednal naprosto bezmyšlenkovitě až do doby, kdy se skrze zahrady a tajný tunel dostal do baziliky svatého Petra. Měl přesné informace, kam má jít a tak se nijak nezdržoval a zamířil pro onu tajemnou věc. Když vstoupil do komnat papeže, hned uviděl předmět, kterého se měl zmocnit. Byl to velký zapečetěný svitek a Lisova představivost jela na plné obrátky. Co by v tom tak mohlo být, zamyslel se, ale po chvíli si uvědomil, že musí pryč. Vzal tedy svitek a rychlým krokem se vracel zpět k tajné chodbě. Když už však byl skoro u ní, uslyšel hlasy. Vykoukl tedy zpoza rohu a zjistil, že přesně u ústí chodby stojí dva strážní. Srdce mu začalo pumpovat rychleji a začal přemýšlet na plné obrátky. Podle plánů, které viděl, byl další jediný východ přes balkón. Jak však věděl, cesta by měla být volná. Vydal se tedy oklikou rychlým krokem směrem k balkónu, ale uslyšel před sebou kroky. Rychle se tedy otočil, a chtěl zajít za roh, ale všiml si, že tam jdou dva strážní a tak se rychle stáhl. Neměl kam jít, jedinou možností bylo vstoupit napůl otevřenými dveřmi do místnosti. Rychle tedy vešel a dveře za sebou tiše zavřel. Bzy však zjistil, že není sám a poznal, že vlezl přímo do jámy lvové. Velký sál byl totiž hlavním místem, kde běžně přebýval papež a kde se také scházeli kardinálové. Liso si rychle uvědomil, že právě tomuto místu se měl za každou cenu vyhnout. Nemohl však pryč, zpátky to nešlo a kdyby se hnul z místa, všimli by si ho. Byl naštěstí schovaný za sousoším a mohl si prohlédnout celou místnost. Byl zde nejen papež, ale i kardinálové. O něčem mluvili, ale byla to tichá konverzace a Liso nerozuměl ani slovo. Rozmýšlel se, co dál, když se najednou otevřely mohutné vstupní dveře a do místnosti vstoupil asi dvacetiletý muž. Lisa na něm hned zaujal zelený pramen v jeh jinak hnědých vlasech. Bylo to zajímavé. Všichni se na něj okamžitě obrátili a jeden s kardinálů chtěl volat stráže, ale papež ho mávnutím ruky umlčel. ,,Ale ale, jestlipak to není Marcello Bláznivý," zasmál se a ukázal na něj prstem. ,,Podívejte se, to je ten, který si myslí, že všichni udělají to, co řekne. Co tady chceš blázne?" smál se papež a kardinálové se k němu přidali. Liso si najednou uvědomil, odkud ho zná. Marcello Silgollo byl proslulý blázen. Každý v Římě znal příběh o tom, jak se vrhl na strážné a křičel něco o konci světa. ,,Ten svitek Alexandře. Nebo bych snad měl říci Rodrigo Borgio?" zavrčel Marcello a udeřil svou dlouho holí do země. Papež nevěřícně vstal a podíval se mu do očí. ,,Jak o tom víš? Ten svitek je tajný. Naprosto tajný, tak jak ses k němu dostal?" zasyčel. ,,Stráže, stráže, pomoc," zakřičel a skutečně za Marcellem se objevilo během chvíle deset strážných. ,,Upalte ho na hranici," rozkázal papež a spokojeně se usmál. ,,Hledání svitku odejde s tebou ty kacíři." Strážní se začali přibližovat, ale Marcello se jen usmál. ,,To se ještě uvidí," odsekl a udeřil jednoho strážného holí do břicha a pustil se s nimi do boje. Liso jen zíral, protože jeho bojové schopnosti byly dosud nevídané. Nic takového dříve neviděl. Stejně udivený byl i papež a kardinálové. Když padl k zemi poslední strážný a Marcello zamířil k nim. ,,Nepřišel jsem tě zabít, to udělají jiní. Chci ten svitek. Vím moc dobře o inkvizičním paktu. Dal jsem si dobrý pozor, aby z toho Torquemada neunikl živý a nemohl už mučit další nevinné duše. Vím o tom všem i o pokusu nás všechny zlikvidovat a nemysli si, že nevím o tajemném sněmu, který proběhl a o tom svitku, který obsahuje seznam všech čarodějů na území, kam jen tví špehové dosáhnou. Vím, že jsi Španělům řekl o Machiavellim a Da Vincim, ale jak jsem už sám zjistil, oba jsou schopní se o sebe postarat. Tvá hra ti nevyšla, Rodrigo," zasmál se Marcello. Papež brunátněl a úplně rudý znovu volal stráže. Při tom ale jeden z kardinálů přešel do zadní částí sálu a rozezněl zvon. Brzy bylo tedy v sále asi třicet vojáků. ,,Na něj, zabijte ho," zakřičel papež a všichni se k němu rozběhli. Marcello se však jen usmál, napřáhl se a máchl proti vojákům holí. Liso to sledoval a nemohl pochopit, co se stalo. Nikoho se hůl nedotkla, ale přesto strážní proletěli přes celý sál a nikdo se už nezvedl. ,,Mimochodem, brzy se uvidíš s della Roverem. Už si na tebe brousí zuby Rodrigo," uculil se Marcello a podíval se k sousoší. ,,Hej chlapče, máš šanci se odtud dostat. Když mi dáš ten svitek, vezmu tě s sebou." Liso sebou trhnul a pomalu vyšel. Bál se Marcella, ale byl jeho jediná možnost, jak se dostat ven. Proto kývl, šel k němu a dal mu svitek. Nad tím, jak o něm věděl, ani nepřemýšlel. Touha přežít byla silnější. ,,Měj se Alexandře a vyřiď mé pozdravy Roverovi," zasmál se Marcello a kývl na Lisa. ,,Tak pojď. Máme naspěch," usmál se a rychlým krokem zamířil pryč. Liso ho hned následoval.

,,Teď musíme do Florencie. Potřebuji tohle předat Leonardovi. On už bude vědět, co s tím," vysvětlil Marcello, když ujížděli na koních z Říma. ,,Mimochodem, ten, co po tobě chtěl svitek, byl Ignacius Inkvizitor. Mocný muž, který neváhá zabíjet lidi pro potěšení. Je dobře, že tento svitek nezískal."

Když dorazili do Florencie, byla už dávno tma a Liso byl velmi hladový a unavený. Proto ani moc nevnímal příjezd do Florencie a první setkání s Leonardem. Byl to zvláštní muž, který si neustále pohrával se zvláštním vynálezem. Ten vynález se nazýval tužka a vymyslel ho sám Da Vinci. Jak se později Liso dozvěděl, byl naplněn zvláštní látkou zvanou tuha a dalo se s tím psát. Když Liso dostal trochu jídla a vyspal se, bylo mu mnohem lépe. Jak se dozvěděl, spal jen pár hodin a po celou dobu byl Marcello venku a zjišťoval, jestli je někdo nesledoval. Když se vrátil, vytáhl svitek a poda ho Leonardovi. ,,Tohle je seznam všech čarodějů. Je napsaný na zlatém papyru, nejde zničit magií. Ale jsem si jistý, že najdeš způsob, jak na něj." ,,Samozřejmě," kývl Leonardo a prohlédl si Lisa. ,,Ten je z Říma?" ,,Ano. Celkem šikovný kluk, dokázal ukrást ten svitek a dostal se s ním docela daleko." Leonardo si ho chvíli prohlížel a pak si promnul ruce a usmál se. ,,Je dokonalý. Rychle, pojď se mnou chlapče," zamumlal a zmizel do druhé místnosti. Oba ho následovali a Liso zůstal jen zírat. Místnost byla plná různých nákresů, jimž ve středu vévodil stojan, na kterém stál nedokončený obraz. Byla na něm žena, ale obraz byl namalovaný pouze z poloviny. ,,Ty chlapče, ty budeš vzorem mého dokonalého díla. Finální předlohou," usmál se Leonardo a dovedl ho ke stoličce. ,,Jen si sedni a dívej se na mě ano? Jak se jmenuješ?" Liso si sedl a podíval se tedy na něj. ,,Jsem Liso." ,,Výborně," zatleskal Leonardo spokojeně a pustil se do dokončování. ,,No, já mizím. Brzy se vrátím," usmál se Marcello. Liso také pozdravil a Leonardo se usmál. ,,Brzy nashledanou Marite," pozdravil a dál maloval. Liso měl aspoň námět ke přemýšlení, že Marcello, tedy Marit, používá vlastně jiné jméno. Zajímalo by mě proč, pomyslel si.

Po měsíci se znovu Marit objevil. Obraz již byl hotov a Liso spokojeně žil spolu s Leonardem. Moc rád se s Maritem znovu viděl. ,,Mé mistrovské dílo je hotové," oznámil mu hned místo pozdravu Leonardo. ,,Nazval jsem ho dle dcery mého Medicejského přítele a mého učně. Nechť každý zná mé mistrovské dílo, zvané od nynějška až do konce věků Mona Lisa."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ruth Lewis Ruth Lewis | E-mail | Web | 19. března 2018 v 5:42 | Reagovat

Chci ten svitek. Vím moc dobře o inkvizičním paktu. Dal jsem si dobrý pozor, aby z toho Torquemada neunikl živý a nemohl už mučit další nevinné duše. Vím o tom všem i o pokusu nás všechny zlikvidovat a nemysli si, že nevím o tajemném sněmu, který proběhl a o tom svitku, který obsahuje seznam všech čarodějů na území, kam jen tví špehové dosáhnou.! :-D  :-D

2 Maritando Miriagné Maritando Miriagné | 19. března 2018 v 17:35 | Reagovat

[1]: Je tam snad něco špatně?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama